אודות

עמותת בתי דולב לנוער הוקמה בשנת 1988 על ידי תושבי היישוב דולב שבבנימין.

באותה תקופה, היישוב עצמו היה ישוב צעיר, ללא תשתיות,

אך מקימי היישוב החליטו שיחד עם הקמת היישוב

עליהם לקחת פרוייקט לאומי לטובת כלל החברה בישראל.

בתחילה, הנערות התגוררו בקראונים סמוכים למשפחות הראשונות, 

ולאט לאט הפרוייקט הצליח והגיע למה שהוא היום –

אולפנה, משפחתונים, ושלוחות נוספות ברחבי הארץ,

אשר עובדים עם אותם עקרונות חינוכיים וחום משפחתי.

צוות העמותה

  • מנכ"ל – אילן ביטון
  • סמנכ"ל כספים – שמחה קורץ 

אילן ביטון - מנכ"ל העמותה