אשכול חרדי

בתי דולב לנוער נותנים מענה לנערות שהופנו ע"י הרווחה למגורים חוץ ביתיים.
עבור נערות ממשפחות חרדיות, הוקם האשכול החרדי בירושלים.
נערות אלו מעוניינות לשמור על אורח חיים וסביבה חרדית, והמשפחתונים הירושלמיים של בתי דולב לנוער נותנים את המענה.
הטיפול הניתן שם הינו בפיקוח רבני ובשיתוף משרד הרווחה, ועיריית ירושלים.
נערות בגילאי החטיבה והתיכון מגיעות אליו ומקבלות מענה כולל – טיפולי ורגשי.
בכל משפחתון גרות נערות עם אם בית, עובדת סוציאלית, מדריכות ומטפלות, אשר נותנות מענה הוליסטי, מקצועי ואישי מיטבי לאורך כל היום ובמשך כל השנה.
הן לומדות בתיכונים המותאמים להן לימודית ורוחנית, וניגשות לבגרות מלאה, כולל מסלול עיוני טכנולוגי.

גישת בתי דולב לנוער מתבטאת גם באשכול החרדי – בבניית תוכנית התערבות מותאמת אישית, הנותנת מענה לצרכים הרגשיים, ההתנהגותיים, החברתיים והלימודיים.

התוכנית משולבת בהקניית מיומנויות ערכיות כגון: פיתוח שליטה עצמית, חיזוק רוחני, אהבת היכולות האישיות והכרתן, לקיחת אחריו ויוזמה, עבודה על גבולות פנימיים וחיצוניים, כבוד, חסד ואהבה כלפי הסביבה. כל זאת באמצעות חוויות חיוביות בונות, שיחות אישיות, חוגים, פעילויות חברתיות מגבשות, התנדבות קהילתית ועוד.